Velkommen

○ lager ditt unike smykke

○ design og redesign

○ smykker laget med omhu

○ tradisjonelt håndverk